Anställd på folkhögskola misstänks för ekonomiska oegentligheter

En anställd på en folkhögskola i Värmland har avskedats misstänkt för ekonomiska oegentligheter.

Region Värmland som är huvudman för folkhögskolorna har gjort stickprovskontroller tre år tillbaka och sett att allt inte står rätt till.

– Vi vill inte kommentera hur mycket pengar det handlar om och har överlämnat ärendet till polisen, säger Peter Bäckstrand som är biträdande regiondirektör.