Sveriges Radio granskar investeringar i oljebolag

Säffle kommun har aktier i Lundin petroleum och Africa oil

5:11 min

Säffle kommun har aktier i oljebolagen Lundin petroleum och Africa oil, och har dessutom pengar i en fond där amerikanska Exxon hör till de större innehaven. Trots att Säffles klimatplan slår fast att kommunen ska vara en vägvisare i arbetet med att minska klimatpåverkan.

– Vi har en placeringspolicy som har vissa etiska riktlinjer när det gäller barnarbete, hasardspel, pornografi och att det följer barnkonventionen och miljökonventionen. Då har det här inte fått genomslag, för det är fondförvaltare som sköter vår aktiehandel och det finns ett screeningbolag som godkänner vissa bolag ur olika aspekter. Men vi ska göra om vår placeringspolicy nu 2016 och då kan man förstärka den med klimataspekten, säger kommunalrådet Dag Rogne (C).

Säffle kommuns pensionsportfölj innehåller både fonder, aktier och obligationer, och det totala marknadsvärdet är cirka 178 miljoner kronor.

Där finns tio miljoner kronor i fonden HBF global index criteria där amerikanska petroleumbolaget Exxon mobil är tredje största innehavet. Och dessutom aktier för knappt 200 000 kronor i Lundin petroleum, och 11 000 kronor i Africa oil.

Totalt i Värmlands län är det tre kommuner som har egna placeringar av pensionspengar. Utöver Säffle är det Arvika och Eda, och även i de kommunerna har P4 Värmland hittat exempel på fonder med innehav i oljebolag.

Arvika har cirka 45 miljoner kronor i en fond där Exxon Mobil är det största innehavet. Och Eda, som har relativt sett liten fondportfölj, har knappt tre miljoner i en fond där kanadensiska olje- och naturgasföretaget Gibson energy finns bland de tio största innehaven.

Som vi har berättat tidigare idag har också landstinget i Värmland en stor fondportfölj med innehav i flera oljebolag, däribland BP, Shell, Exxon och Phillips 66.

Dag Rogne är osäker om en ny placeringspolicy i Säffle kommun kommer att portförbjuda oljebolagen, men det kan bli så.

– Det där är jättesvårt, för så fort man kör en bil påverkar man klimatet. Men det är bättre att ha aktier i förnyelsebara energibolag, säger han.