Så vill landstinget spara

Nu börjar det klarna hur landstinget ska uppnå sparkravet på 380 miljoner kronor. Förslag på åtgärder för 230 miljoner kronor har nu presenterats.

Landstinget måste sänka kostnaderna med totalt 380 miljoner kronor fram till årsskiftet 2016/2017.

Förutom att 300 heltidstjänster ska bort så har politikerna i landstingsstyrelsen i dag gett landstingsdirektören i uppdrag att gå vidare med ytterligare sparåtgärder.

25 miljoner kronor ska sparas på dämpad kostnadsutveckling för läkemedel.
Genom att minimera hyrpersonal hoppas landstingsstyrelsen spara 45 miljoner kronor.

Dessutom tänker politikerna att 160 miljoner kronor ska kunna sparas genom "verksamhetsförändringar baserade på befolkningens behov i utvecklingsplanens inriktning".

– Vi behöver utveckla flexibla vårdnivåer, e-hälsa och nivåstrukturera vårdinnehållet utifrån kvalitet och medborgarnas behov, så att vi kan fortsätta att ha bra öppenvård och tre hållbara sjukhus, säger landstingsstyrelsens ordförande Fredrik Larsson i ett pressmeddelande.