Centralsjukhuset kritiseras för tidigt kejsarsnitt

En felaktig anteckning om ett beräknat förlossningsdatum ledde till att ett kejsarsnitt utfördes en månad för tidigt. Nu får Kvinnokliniken på Centralsjukhuset i Karlstad kritik av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Det var en barnmorska som efter en ultraljudsundersökning skrev beräknat förlossningsdatum på ett löst arbetsblad, och läkaren utgick sedan från det datumet istället för att titta i den blivande mammans journal.

Det ledde till att det planerade kejsarsnittet genomfördes i april, drygt fem veckor före beräknat förlossningsdatum.

Barnet fick sedan vårdas på neonatalavdelning, och enligt Ivo har både mamma och barn utsatts för risk för vårdskada.

Manuell överföring av viktiga uppgifter är en känd risk, skriver Ivo, som kritiserar vårdgivaren för bristande egenkontroll.

Kvinnokliniken har utrett händelsen och vidtagit åtgärder för att minska risken för att misstaget upprepas.