Beslutet fattat om Folkpartiets namnbyte

4:09 min

Folkpartiet finns inte mer. Idag beslutade partiets landsmöte om att byta namn till Liberalerna. Den som satt som mötesordförande och klubbade igenom beslutet var värmlänningen Nina Larsson.

Nina Larsson är nöjd med beslutet.

– Jag tycker att det är väldigt bra. Vi heter vad vi är. Vi la ju till Liberalerna till Folkpartiet på tidigt 90-tal, och sedan har diskussionen förts under många år om vi inte ska ta steget fullt ut och byta till Liberalerna. Och nu är vi inne i den mest omfattande förnyelseprocessen på länge och då passar det bra att bli extra tydliga och byta namn, säger hon.

Att sitta som ordförande på landsmötet och hålla i klubban när beslutet om namnbytet fattades var speciellt, tycker hon.

– Det var lite anspänning i luften, det är ändå ett historiskt beslut. Folkpartiet har vi hetat sedan 1934, så sådana här ändringar görs inte särskilt ofta.

Tror du att det kan påverka opinionen på något sätt?

– Namnbytet i sig gör naturligtvis inte det. Det här är en förnyelse som är mycket bredare än så.

Förändringen av partinamnet sker omgående. Partiet utlyser nu också en tävling för att ta fram förslag på en ny logotyp.