Kontrollerade bildäck sparar pengar och miljö

Genom att kontrollera bilarnas däckstryck kan bilisterna i Värmland spara in pengar och kraftigt minska koldioxidutsläppen.

Sex av tio bilägare i landet kör med för lågt lufttryck i däcken visar en undersökning som Naturvårdsverket och Vägverket gjort.