Flera fall av läkemedelsstölder på vårdboende i Karlstad

3:51 min

Flera dementa äldre personer på ett vårdboende i Karlstad har under sommaren blivit bestulna på narkotikaklassade läkemedel. Det framgår av en rad Lex Sarah-anmälningar som kommunen har gjort.

Fem fall har anmälts hittills, där det sammanlagt är drygt 60 tabletter som har stulits från en man och fyra kvinnor i åldern 80 till 98 år. Ett sjätte fall är också under utredning.

Tabletterna har funnits i låsta läkemedelsskåp, som all personal på avdelningen har tillgång till. Både ordinarie personal och vikarier har funnits i verksamheten under tiden när stölderna har skett.

Stölderna är polisanmälda, och rutinerna för hur narkotikaklassade läkemedel ska hanteras på vårdboendet har förstärkts.

Ingen av de boende som har råkat ut för stölderna har blivit lidande, uppger PO Johansson, biträdande chef för kommunens vårdboenden. De har ändå fått de mediciner de ska ha.

– Det är väl framför allt personalgruppen som påverkas. Det blir ju ingen bra stämning när något sånt här dyker upp.

Vad gör ni nu för att förhindra att det händer igen?

– Det är flera åtgärder vi har vidtagit. Man har naturligtvis informerat kunder och närstående, det är polisanmälan, vi har haft information och samtal med personalen och även enskilda samtal tillsammans med kommunens säkerhetssamordnare. Och vi har förstärkta rutiner kring de här preparaten, att man får kvittera ut enskilda tabletter personligen nu, säger PO Johansson.

Han understryker också att det inte är säkert att det är någon anställd som har stulit tabletterna.

– Man kan inte säga till 100 procent att det är personal som står bakom, det är för tidigt att säga, det är därför också vi polisanmäler. Det är viktigt att utredningarna sköts av polisen.