Oenighet om fyrar ska bli byggnadsminnen

Sjöfartsverket och Riksantikvarieämbetet har olika åsikt om hur många av landets fyrar som ska skyddas som byggnadsminne. Riksantikvariatet har föreslagit skydd av ytterligare 28 fyrar, däribland 12 fyrar i Vänern. Men Sjöfartsverket godkänner bara sex till, med motiveringen att de inte behövs för handelssjöfarten.

I Vänern är det 13 fyrar som Riksantikvarieämbetet hade föreslagit att man ska skydda genom att byggnadsminnesförklara dem. De fyra som ligger i Värmland är trätornsfyrarna Stavik samt fyrvaktarbostäderna på Söökojan, Lakholmen och Stångudden som alla har ett torn ovanpå bostaden.

Men Sjöfartsverket som idag står för kostnaderna för de flesta av de cirka 40 fyrar som redan har byggnadsminnesskydd vill alltså inte ta ansvar för så värst många fler, högst sex till; däribland de två Väner-fyrarna Hjorten på Hjortens Udde utanför Mellerud och Naven utanför Kållandsö.

Sjöfartsverket håller visserligen med Riksantikvariatet om att fyrarna är viktiga kulturarv, men anser det inte rimligt att sjöfarten ska betala för något de i praktiken inte har behov av.