Bråk om vilka fyrar som ska sparas

Sjöfartsverket och Riksantikvarieämbetet har olika åsikt om hur många av landets fyrar som ska skyddas som byggnadsminne. Riksantikvariatet har föreslagit skydd av ytterligare 28 fyrar, däribland 13 fyrar i Vänern. Men Sjöfartsverket godkänner bara 6 till, med motiveringen att de inte behövs för handelssjöfarten.