Närpolischeferna bortorganiseras

Polisens organisation i Värmland ändras igen. Alla närpolischeferna i Värmland har sagts upp och kommer ersättas av så kallade samverkansområdeschefer.

De uppsagda närpolischeferna har fått söka de nya chefstjänsterna, men bara närpolischefen i Kristsinehamn, Göran Nilsson får fortsätta som samverkansområdeschef.

Länspolismästaren Ulrika Herbst säger till Radio Värmland att det med den nya omorganisationen blir färre chefer vilket gör det enklare att planera verksamheten utifrån de fyra verksamhetsområden. 
Närpolisområdena kommer finnas kvar och ska ledas av samverkansområdescheferna.
Samverkansmrådena är uppdelade på Öst, Väst, Norr och Karlstad inklusive Säffle.