Säffleoperan föryngras

Efter alla år med stora operettuppsättningar står nu Säffleoperan i ett vägskäl. Producenten Alf Olsson ska sluta, och nu vill Säffleoperans ledning förnya sig och locka en yngre publik.

Samtidigt diskuterar man att flytta musikskolan i Säffle till Säffleoperans lokaler i Medborgarhuset. Tankar finns också om att starta en gymnasial musikal-linje i samarbete med Åmåls kommun.