Värmlandspolisen omorganiseras

Polisens organisation i Värmland kommer att ändras igen. Samtliga närpolischefer i Värmland har sagts upp och kommer att ersättas av så kallade samverkansområdeschefer.