Nya regler för svenska traktorer

Sedan den 1:a juli gäller nya regler för alla traktorer i Sverige. Bland annat måste det finnas första förband i alla traktorer och traktorer som körs på frusna sjöar ska ha taklucka för att minska drunkningsrisken om traktorn går genom isen.

Hytt på traktorn är inte längre ett krav, det räcker med störtbåge, såvida man inte ska använda sin traktor tyill skogsarbeten, dammiga arbeten eller om det är minusgrader ute. Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter sker efter ett EU-direktiv och gäller samtliga jord - och skogsbrukstraktorer samt de traktorer som kommunerna använder för till exempel snöröjning.