Datainspektionen kritiserar Karlstad kommun

Datainspektionen kritiserar arbetsmarknads- och socialnämnden  i Karlstad för deras behandling av känsliga personuppgifter.  I nuläget är det möjligt för arbetsmarknads- och socialförvaltningens personal att göra olagliga sökningar i registren. Tex kan dom ta reda på om om en person varit tvångsomhändertagen eller har missbruksprobelm. Detta strider mot svensk lagstiftning rapporterar Wermlandstidningen idag.