Färre konkurser i Värmland

Under perioden januari-juni i år gick 81 företag i konkurs i Värmland. Det är en minskning med 15 procent jämfört med samma period förra året, då 95 företag gick i konkurs.
I resten av landet minskade konkurserna med 10 procent under samma period.