Billigare mat

Maten blir billigare, men i Värmland är minskningen mindre än i riket i stort.
Pensionärernas Riksorganisation, PRO, har underökt priset på 60 varor och det genomsnittliga priset för varukorgen i hela landet är 1 501 kronor. Det är är en minskning med 44 kronor eller 2,9 procent mot förra året.

I Värmland har matpriserna inte minskat lika mycket. Här är priset på varukorgen 1 513 kronor, en minskning med 17 kronor jämfört med förra året.

Totalt har 1 200 butiker i 26 distrikt granskats. Den största förändringen har skett i Stockholms län. Där är PRO:s matkasse 124 kronor billigare jämfört med i fjol.

Allra billigast är det i Halland, Blekinge, Skaraborg, Göteborg och Medelpad. Dyrast är det i Jönköpings län. På en andraplats kommer Uppsala län.

Det är en skillnad på 94 kronor för matkorgen i det billigaste respektive dyraste länet.

Orsaken till de sjunkande matpriserna tros vara den hårda konkurrensen från nyetablerade lågprisbutiker, som dock inte ingår i den här undersökningen.