Polisfacket kritiserar närpolisuppsägningarna

Värmlandspolisens fack kritiserar beslutet att samtliga närpoliser i länet sagts upp för att ersättas av samverkansorådeschefer. :

Kritiken går ut på att polisledningen inte vet hur vardagsarbetet för poliserna ser ut längre ner i organisationen, under närpolischeferna. Över hälften av närpoliserna anser sej inte ha tillräckliga resurser för sitt polisarbete.