Sammanträde om Londonexpolsionerna

Igår sammanträdde Karlstad kommunledning och Räddningstjänsten till följd av explosionerna i London.  Man diskuterade bl.a. hur man ska agera ifall det visar sig att värmlänningar drabbats. Vid behov öppnar man den upplysningcentral som fanns tillgänglig i samband med Tsunami katastrofen.

Räddningsverkets personal har förberetts på ev. kris-Uppdrag.