Olaglig sprithandel

28 procent av ungdomarna i Karlstad tycker att det är okej med olaglig sprithandel. Det visar en ny Temoundersökning som gjorts i tio kommuner på uppdrag av statliga Alkoholkommittén.