Blir Karlstads flygplats kommunägd?

Karlstads flygplats går dåligt och Luftfartsverket kommer att ansöka hos regeringen om att slippa driva flygplatsen. En annan flygplats som Luftfartsverket velat bli av med är Halmstads flygplats. Ddär ska kommunen ta över driften från och med årsskiftet. Eftersom Luffartsverket hade ett avtal med Halmstad kommun så kommer kommunen få en stor summa pengar vid övertagandet. Halmstad kommuns samhällsbyggnadsutvecklare, Tommy Palm, räknar ändå med att kommunen till en början kommer gå back ungefär 5 miljoner kronor per år på att driva flygplatsen.