Tummskruvarna dras åt om Järnverket

Stålpriserna forsätter att falla och nästa vecka stängs järnverket i Degerfors under fyra veckor. Därefter fattas beslut om uppsägningar.