Smärtlindring i Långserud

En ny smärt-lindrings-teknik från Holland, används för första gången i skandinavien. Skandinaviens första användare är Tina Koppfeldt Scott från Långserud. En elektronisk smärt-stimulator opereras in i kroppen, och den ska minska användarens smärtor, rapporterar VF.