Ny myndighet till Värmland

Ännu en myndighet kommer att placeras i Värmland. Förutom Konsumentverket så kommer också en ny myndighet som ska granska det svenska biståndsarbetet att införas efter årsskiftet.

Den nya myndigheten ska utvärdera hur svenska biståndspengar används och vilka effekter de fått. Anders Danielsson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet förelsås bli generaldirektör för myndigheten som placeras i Kalrstad. Det är oklart hur många arbetstillfällen som kommer att ges.