Bolagsbolagets affärsidé på export

Ett år efter att BolagsBolaget vann det uppmärksammade målet i Kammarrätten mot Skatteverket, har BolagsBolagets affärsidé nått utländsk mark. Affärsidén går ut på att anställa företagsamma personer med egna affärsidéer. En indisk storföretagare har kontaktat BolagsBolaget och vill använda sig av konceptet.