Hemsjukvården granskas

Socialstyrelsen har inlett en granskning av säkerheten i den sjukvård som bedrivs i hemmen.

Granskningen som genomförs i hela landet grundas i att tusentals allvarligt sjuka numera vårdas hemma. Detta är ett resultat av att antalet vårdplatser på sjukhem och särskilda boenden kraftigt minskat. Bland de risker som finns med hemsjukvården är att många vårdare är inblandade, att den ofta sker med hjälp av avancerad medicinsk apparatur och att det kan uppstå problem vid hanteringen av läkemedel.