Skogsägare åtalas

En skogsägare i Torsby och en arbetsledare på Stora Enso Skog AB, åtalas för brott mot Miljöbalken. Åtalet gäller en skogsavverkning i ett nyckelbiotops-område i Torsby, alltså ett område av högt naturvärde.

Dessutom hade skogsavverkningen skett trots att en tjänsteman på Skogsvårdsstyrelsen hade bokat tid för ett fältbesök och uttryckligen talat om att någon avverkning inte fick ske innan besöket. Men när Skogsvårdsstyrelsen kom dit var skogen redan nedtagen.