Avstannad algblommning i Vänern

De blågröna giftalgerna i Vänern vid badplatsen Gardesanna i Vänersborg är nu borta. Det säger kommunekolog Maria Fridén på Vänersborgs kommun till Radio Väst. Idag finns inga tecken på algblomning vid några av dom kommunala badplatserna, men ser det grumligt ut skall man ändå vara försiktig, säger Maria Fridén.

(Det var för en vecka sedan som miljö och hälsokontoret i Vänersborg upptäckte algblomningen i Vänern.