HA:s klubbmärke och kommunens logotype. Foto: Sveriges Radio.
Foto: Sveriges Radio.

Liverapport: Hells angels och Karlstads kommun möts i hovrätten

Idag möts Karlstads kommun och Hells angels i rätten ännu en gång. Den här gången är det Hovrätten i Göteborg som ska ta ställning till om kommunen får vräka mc-klubben då den inte försäkrat sin klubblokal, som kommunen äger.

Jenny Norberg: Hej! Här kommer vi att liverapportera från rättegången mellan Karlstads kommun och Hells angels. Välkommen att följa!

08:37, 16 December 2016

Jenny Norberg: Med en kvart kvar tills rättegången startar är det fortfarande väldigt lugnt utanför rättssal E, där förhandlingen hålls.

08:47, 16 December 2016

Jenny Norberg: Nu har advokaterna från båda parter anlänt till hovrätten.

08:52, 16 December 2016

Jenny Norberg: Nu får alla komma in i rättssalen.

09:03, 16 December 2016

Jenny Norberg: Hovrättens sammansättning består av tre domare (jurister) och två nämndemän.

09:05, 16 December 2016

Jenny Norberg: Det framgår nu att parterna under gårdagen förde diskussioner på egen hand men att man enligt Ismo Salmi, advokat för Solstadens motorsport/Hells angels, kom "till vägs ände".

09:07, 16 December 2016

Jenny Norberg: Den här förhandlingen handlar om ifall Karlstads kommun har rätt att vräka Hells angels från sin klubblokal. Tingsrätten sa ja till det eftersom HA inte haft lokalen försäkrad.

09:09, 16 December 2016

Jenny Norberg: Just nu anför Måns Karlsson, en av kommunens advokater, varför kommunen ska ha rätt att vräka sin hyresgäst.

09:10, 16 December 2016

Jenny Norberg: Att Hells angels är kommunens hyresgäst beror på att kommunen på polisens inrådan köpte klubblokalen på en exekutiv auktion 2013. Sedan dess har man försökt säga upp hyreskontraktet, men hittills utan att lyckas.

09:11, 16 December 2016

Jenny Norberg: Nu redogörs för historiken i det här ärendet.

09:12, 16 December 2016

Jenny Norberg: "Föreningen är skyldig att hålla fastigheten försäkrad" säger Karlstads kommuns advokat.

09:13, 16 December 2016

Jenny Norberg: Men någon försäkring har inte funnits, det är båda parter överens om. Enligt Hells angels advokat för att det inte har gått då fastigheten är i dåligt skick och för att det är just Hells angels som hyr genom föreningen Solstadens motorsport.

09:15, 16 December 2016

Jenny Norberg: Kommunen går nu igenom olika försäkringar som man menar skulle kunna ha använts av Solstadens motorsport.

09:19, 16 December 2016

Jenny Norberg: Kommunen menar att bristen inte varit ringa (liten) varför en uppsägning ska kunna göras.

09:21, 16 December 2016

Jenny Norberg: Än så länge har HA:s advokat ännu inte fått komma till tals, utan Karlstads kommuns representanter är först ut.

09:23, 16 December 2016

Jenny Norberg: Kommunen har försökt att försäkra fastigheten genom sitt upphandlade försäkringsbolag, men fick nej.

09:24, 16 December 2016

Jenny Norberg: Då frågade kommunen flera andra försäkringsbolag men fick nej även av dem enligt advokaten.

09:26, 16 December 2016

Jenny Norberg: Är det någon som har en fråga går det bra att ställa den! Jag ska försöka svara så gott jag kan.

09:27, 16 December 2016

Jenny Norberg: Hells angels hyresavtal gäller till 2021 med möjlighet till förlängning så risken är enligt kommunen att fastigheten får stå oförsäkrad i många år och det i slutändan skulle bli upp till kommunen att står för kostnader om något händer.

09:31, 16 December 2016

Jenny Norberg: Nu går man igenom värdet för fastigheten, som uppskattas till ett par miljoner.

09:33, 16 December 2016

Jenny Norberg: Solstadens motorsport/HA har heller inga tillgångar enligt kommunen, vilket gör att de inte kan betala om något händer med fastigheten.

09:35, 16 December 2016

Jenny Norberg: De drygt 300 000 kronor som HA skulle betala för rättegångskostnaderna för förra förhandlingen sitter nu på ett konto hos Kronofogden i väntan på att målet ska avgöras.

09:37, 16 December 2016

Jenny Norberg: Nu är kommunens advokater klara och ordet har övergått till HA:s advokat Ismo Salmi.

09:38, 16 December 2016

Jenny Norberg: Ismo Salmi börjar med att säga att Hells angels inte är den kriminella organisation som kommunen påstår.

09:38, 16 December 2016

Jenny Norberg: HA har hyrt den här fastighet på Härtsöga utanför Karlstad i många år och har länge velat äga den, säger Ismo Salmi.

09:40, 16 December 2016

Jenny Norberg: Ismo Salmi går nu igenom historiken för ärendet. Det handlar bland annat om hur Hells angels försökt försäkra fastigheten men inte lyckats.

09:44, 16 December 2016

Jenny Norberg: Då skrevs ett tilläggsavtal till det ordinarie hyresavtalet och tilläggsavtalet, som ifrågasatts av kommunen, ska då flytta över ansvaret för försäkringen till fastighetesägaren.

09:46, 16 December 2016

Jenny Norberg: När tilläggsavtalet skrevs var det ett företag i Karlstad och inte kommunen som var ägare till klubblokalen, säger Ismo Salmi.

09:47, 16 December 2016

rex: Otroligt att en kommun inte kan vräka en kriminell organisation.

09:48, 16 December 2016

Arvika: Hur är stämningen i lokalen ?

09:51, 16 December 2016

Jenny Norberg: Stämningen är lugn, det är inga besökare förutom jag och min kollega som svar på "Arvikas" fråga.

09:52, 16 December 2016

Jenny Norberg: Nu är vi framme vid 2013 i Ismo Salmi redovisning av historiken. Enligt honom har HA gjort en del renoveringsarbeten på sin klubblokal.

09:55, 16 December 2016

Jenny Norberg: Vad gäller försäkringsfrågan, säger Ismo Salmi, har HA inte kunnat försäkra fastigheten och kommunen ville då säga upp avtalet.

09:58, 16 December 2016

Jenny Norberg: Senare idag kommer rätten få höra en försäkringsmäklare som ska vittna om att han försökt få fastigheten försäkrad.

10:00, 16 December 2016

Jenny Norberg: Enda anledningen till att vi sitter här idag, säger Ismo Salmi, är fördomar mot Hells angels.

10:01, 16 December 2016

Jenny Norberg: Enda skälet till att kommunen köpte lokalen var för att bli av med Hells angels menar Ismo Salmi som nu går igenom gamla artiklar som skrivits av media i Värmland.

10:05, 16 December 2016

Jenny Norberg: Rikspolisstyrelsen har slagit fast att Hells angels är en kriminell organisation, men det bestrids nu av Ismo Salmi. Däremot, säger han, finns det personer inom HA, även i Karlstad, som är dömda för brott.

10:08, 16 December 2016

Jenny Norberg: Ismo Salmi fortsätter att prata om Hells angels som organisation, men ingenting om själva sakfrågan; det vill säga om försäkringen av fastigheten.

10:12, 16 December 2016

Jenny Norberg: "Påståendet av mc-kriminalitet är ett hjärnspöke", säger Ismo Salmi, som menar att det är media som skapar den här bilden för att sälja lösnummer.

10:17, 16 December 2016

Jenny Norberg: Framförandet om HA som organisation fortsätter.

10:21, 16 December 2016

Jenny Norberg: Ismo Salmi är nu klar med sitt anförande, och kommunens advokat Jonas Nilsson tar till orda. Av alla kommuners fastigheter är det bara den här som inte är försäkrad, säger han.

10:26, 16 December 2016

Jenny Norberg: Eftersom fastigheten är stor och har sammanlagt sex byggnader är risken att något ska hända stor, menar kommunen. Många människor rör sig på fastigheten, något som man menar ökar risken för skador.

10:28, 16 December 2016

Jenny Norberg: Solstadens motorsport består av cirka 15 medlemmar, och det är nästan alltid någon på plats i fastigheten, säger Ismo Salmi.

10:31, 16 December 2016

Jenny Norberg: Rätten tar en paus på 15 minuter. Vi återupptar rapporteringen då.

10:33, 16 December 2016

Jenny Norberg: Nu fortsätter rättegången.

10:50, 16 December 2016

Jenny Norberg: Rätten får ta del av ett förhör med en person som varit med i HA. Personen har insyn i hyresavtalet mellan Solstadens motorsport och dåvarande fastighetsägare.

10:54, 16 December 2016

Jenny Norberg: Vittnet berättar att HA länge försökt köpa fastigheten där klubblokalen finns. Till slut fick man med hjälp av ett företag i Karlstad att köpa fastigheten, säger vittnet. Men däremot fick man nej från försäkringsbolag på sin förfrågan att försäkra fastigheten.

10:59, 16 December 2016

Jenny Norberg: Vittnet pratar om det tilläggsavtal som enligt HA säger att det är fastighetsägaren som ska försäkra fastigheten.

11:03, 16 December 2016

Manni: Låt Hells Angels ha kvar sina lokaler så är allt frid och fröjd !

11:03, 16 December 2016

Jenny Norberg: Vittnet får frågan om klubblokalen någonsin varit försäkrad. Nej, svarar han.

11:04, 16 December 2016

Jenny Norberg: Vittnet beskriver klubblokalen. Där finns bland annat ett garage där man kan skriva på fordon, en bardel och övernattningsrum. HA har lagt ner en del pengar på renovering, säger vittnet.

11:08, 16 December 2016

värmlänning : HA är ett internationellt brottssyndikat Ismo, det vet även du innerst inne.

11:11, 16 December 2016

Jenny Norberg: Som svar på "värmlännings" kommentar: Ismo Salmi kan ju inte själv svara på det just nu, men det han upprepade gånger sagt här idag är att han är av motsatt åsikt. Han menar att det är fördomar och en bild som sprids av media för att sölja lösnummer.

11:12, 16 December 2016

Jenny Norberg: Vittnet pressas om det tilläggsavtal som ska säga att det är fastighetsägaren som ska försäkra fastigheten. Ett avtal som ifrågasätts av kommunen.

11:16, 16 December 2016

Jenny Norberg: Frågorna fortsätter att handla om vilka ansträngningar som vittnet och övriga inom HA gjorde för att försökra fastigheten.

11:22, 16 December 2016

Jenny Norberg: Vittnet får frågan vad som händer om Hells angels tvingas lämna klubblokalen. Vittnet svarar att verksamheten kommer att fortsätta. I pausen sa också advokat Ismo Salmi att HA inte kommer att lämna Karlstad oavsett hur rätten dömer.

11:24, 16 December 2016

Jenny Norberg: Förhöret med första vittnet avslutas. Och ett nytt vittne kallas.

11:26, 16 December 2016

Jenny Norberg: Nu fnissas det lite i rättssalen då det nya vittnet ombeds läsa från ett papper. Men då vittnet glömt läsglasögonen hemma ser vittnet inte texten. Även det här vittnesmålet är bandat från tingsrättsförhandlingen.

11:29, 16 December 2016

Jenny Norberg: Vittnes frågas om tilläggsavtalet, när det kan ha tillkommit. Det handlar om att klarlägga tidpunkten för när det skrevs.

11:31, 16 December 2016

Jenny Norberg: Vittnet kan inte med säkerhet säga om datumet på handlingen stämmer.

11:33, 16 December 2016

Jenny Norberg: Nu även även det vittne avklarat och ett tredje, en försäkringsförmedlare, ska höras.

11:33, 16 December 2016

Jenny Norberg: Förmedlaren säger att minst ett par försäkringsbolag på fråga svarat nej till att försäkra fastigheten där HA:s klubblokal ligger.

11:37, 16 December 2016

Bara jag: Är det inte så egentligen när man hyr, att fastighetsägaren står för försäkring på huset /en och den som hyr skaffar hemförsäkring för innehållet i huset ???

Jenny Norberg: Det är väl det som ska avgöras här i rätten. Kommunen anser att HA/Solstadens motorsport skulle ha en försäkring. Men HA säger att det inte har gått, inget bolag har velat teckna en försäkring enligt dem. Sedan hänvisar de till ett tilläggsavtal med en tidigare fastighetsägare där det ska framgå att det är fastighetsägaren som ska stå för försäkring.

11:39, 16 December 2016

Robert : Eftersom Karlstad kommun äger fastigheten så är de väl upp till dem att hålla fastigheten försäkrad?

Jenny Norberg: Nej, inte enligt tingsrättsdomen. Där anser man att HA/Solstadens motorsport brustit i sin skyldighet som hyresgäst när man inte hade försäkring.

11:41, 16 December 2016

Jenny Norberg: Förhöret fortsätter med försäkringsförmedlaren. Det framgår att ett par bolag valt att säga nej till att försäkra fastigheten eftersom det är Hells angels som står bakom.

11:46, 16 December 2016

Jenny Norberg: Två förhör till ska hållas innan lunch. Först ut är en HA-medlem från södra Sverige.

11:48, 16 December 2016

Frågvis: Finns det motivering från försäkringsbolagen varför de inte försäkrar fastigheten? Om det har att göra med verksamheten så borde det ju vara svårt för kommunen som fastighetsägare att tillåta verksamheten om de inte kan få fastigheten försäkrad. Om då inte heller hyresvärden kan försäkra den, så måste det ju finnas en belägg att avhysa? Vem står för kostnaden om något skulle hända?

Jenny Norberg: Den frågan har varit upp idag. En anledning som återkommer är att det just handlar om Hells angels. Kommunens advokater har också sagt här idag att de tror att eventuella skador till slut skulle få bekostas av kommunen, eftersom Solstadens motorsport inte har några tillgångar. I maj begärde därför Karlstads kommun Solstadens motorsport i konkurs.

11:51, 16 December 2016

Jenny Norberg: Roligt att ni ställer frågor! Försöker svara så gott jag kan.

11:53, 16 December 2016

Jenny Norberg: Nuvarande vittne, en HA-medlem, verkar vara ett karaktärsvittne som får frågor om HA som organisation. Det handlar inte om sakfrågan, det vill säga försäkringen av fastigheten.

11:56, 16 December 2016

Bara jag: Om nu det sägs att kommunen skulle få betala ev. skador så förstår jag inte varför dom ger med sig o själva försäkrar husen , för sin egen skull kanske..så försäkrar HA sina saker inomhus..

Jenny Norberg: Kommunen har också frågat försäkringsbolag om de får försäkra fastigheten men det blir nej även då. Flera med insyn har idag också berättat att fastigheten är i dåligt skick.

12:01, 16 December 2016

Jenny Norberg: Nu inleds förhöret med dagens femte vittne. En person som har insyn i de köp som gjorts med fastigheten innan kommunen köpte den.

12:08, 16 December 2016

Jenny Norberg: Vittnet säger att tilläggsavtalet stämmer.

12:12, 16 December 2016

Jenny Norberg: Tilläggsavtalet har inte alltid legat med i handlingarna och vittnet får frågan vart det tog vägen. Vittnet vet inte.

12:17, 16 December 2016

Anonym: Kommunen köpte fastigheten på polisens inrådan sägs det.. Hur kan kommunen använda skattepengar till att handla fastigheter som polisen anser ska inköpas? Är det ens lagligt?

Jenny Norberg: Kommunen har tidigare sagt att man köpte fastigheten för att man ville ha bort Hells angels från kommunen. De tycker att det var värt 3,1 miljoner för fastigheten. Sedan har det tillkommit kostnader på över en miljon för advokater mm. Men jag har aldrig hört att det inte skulle vara lagligt och då har det här ändå pågått sedan 2013.

12:19, 16 December 2016

Jenny Norberg: Nu bryter rätten för lunch. Förhandlingen återuppstas 13:30. Tack för att ni följer oss!

12:20, 16 December 2016

Jenny Norberg: Hej och välkomna tillbaka! Nu väntar slutanföranden, sedan är rättegången slut. Först ut är Karlstads kommun som sammanfattar sina argument. De går ut på att HA inte haft någon försäkring och då kan sägas upp som hyresgäst.

13:37, 16 December 2016

funderar: är verkligen karlstads kommunfullmäktige trovärdiga så många tavlor som dom gjort mot karlstads befolkning ?

Jenny Norberg: Är det något särskilt fall du syftar på?

13:38, 16 December 2016

Jenny Norberg: Jag har tagit bort några kommentarar eftersom de inte riktigt håller sig till ämnet. Tänk också på att inte peka ut parter som inte kan försvara sig här eller är relevanta i sammanhanget.

13:39, 16 December 2016

Jenny Norberg: Kommunens ombud Måns Karlsson går nu igenom de vittnesmål som vi hört under dagen.

13:40, 16 December 2016

funderar: flygplats turerna ? försäljningen av gamla kommunhuset ?

Jenny Norberg: Ja, det är ju två exempel där kommunen varit ifrågasatt, det har du rätt i. Om det inskränker kommunens trovärdighet vill jag däremot inte spekulera i.

13:42, 16 December 2016

Jenny Norberg: Karlstads kommun: Solstadens motorsport har inga tillgångar, varför eventuella skador på fastigheten skulle falla på kommunen/skattebetalarna eftersom ingen försäkring finns.

13:45, 16 December 2016

Jenny Norberg: Med hänsyn till de ekonomiska konsekvenserna som kommunen kan råka ut för om något händer med fastigheten så ska hyresavtalet anses förverkat, säger kommunens advokat.

13:48, 16 December 2016

Bara jag: Om nu kommunen har lagt ner så mycket pengar på att först köpa fastigheten o sen lägga ner så mycket på advokater borde det nästan bli enklare och billigare för dom att sälja till HA, dom blir ju inte av med dom iallafall från Karlstad. Det är ju pengar från skattebetalarna som dom betalt med..

Jenny Norberg: Där har kommunen sagt att man ska göra vad man kan för att bli av med HA, i kampen mot organiserad brottslighet.

13:50, 16 December 2016

funderar: det är ju rent kriminella handlingar som begåtts av kommunalfullmätige eller hur ? så hur trovärdiga är dom ?

Jenny Norberg: Det är ett påstående som jag inte alls kan bedöma, om de skulle ha begåtts kriminella handlingar av kf? Finns det några belägg för det?

13:51, 16 December 2016

Jenny Norberg: Han hänvisar också till ett mål för 2011, som han anser styrker kommunens resonemang.

13:52, 16 December 2016

Arvika2: vem av parterna håller sig mest till ämnet? Dvs lokalen och försäkringsfrågan/avtalet och inte om Hells Angels status som kriminell organisation?

Jenny Norberg: Om du menar här idag så pratar kommunen ingenting om vilken organisation HA är utan bara om försäkringsfrågan. Däremot har de sagt att försäkringsbolag de kontaktar inte vill försäkra fastigheten med hänvisat till att det är HA som hyr den. Ismo Salmi däremot pratar mycket om att HA är offer för fördomar. Var det svar på din fråga?

13:54, 16 December 2016

Jenny Norberg: Nu är kommunen klar med sitt anförande och Ismo Salmi tar över.

13:55, 16 December 2016

funderar: karlstads kommun emot en motorcykel klubb och samtidigt för ett stort moskebygge som människoorna/medborgarna i närområdet är helt emot hur påverkar det trovärdheten tycker du ?

Jenny Norberg: Men det här är väl ändå en konstig jämförelse? HA utpekas av myndigheterna som en kriminell organisation - vad har ett moskébygge gemensamt med det resonemanget? Kommunen tar väl ofta beslut som invånarna protesterat emot? Nu lämnar vi moskébygget i den här tråden, behöver fokusera på det som sägs här i salen.

13:58, 16 December 2016

funderar: vad är den allmänna uppfattningen att karlstads kommuns advokater inte själva kan reda ut sakfrågan utan måste konsultera en mängd stjärnadvokater till mycket dyr kostnad för innevånarna i karlstads kommun hur kan man tolka det anser du/ni ?

Jenny Norberg: Nä, jag tror att kommunen vill anlita expertis på området. När kommunen skulle säga upp HA första gången glömde de ju att skicka med medlingsinformation och det gjorde uppsägningen ogiltig. Det är ju därför hela ärendet dragit ut så på tiden.

13:59, 16 December 2016

Arvika2: Ja det var svar på frågan. Tack

Jenny Norberg: Toppen!

13:59, 16 December 2016

Jenny Norberg: Ismo Salmi: Solstadens motorsport har inte kunnat försäkra fastigheten och det har inte funnits något att vinna på att inte ha den försäkrad.

14:02, 16 December 2016

Jenny Norberg: Så länge Solstadens motorsport finns i lokalen kommer den inte gå att försäkra, säger Ismo Salmi.

14:03, 16 December 2016

funderar: man kan inte tolka det såhär att karlstads kommun inte har torrt på fötterna och är tvugna att till astronomiska summor för innevånarna ta till oegentliga metoder ?

Jenny Norberg: Jag kan inte svara på hur mycket advokaterna tar i arvode. Men om man ser till tingsrättens dom i det här fallet hade ju kommunen torrt på fötterna eftersom de fick rätt. Återstår att se vad hovrätten säger.

14:04, 16 December 2016

Jenny Norberg: Ismo Salmi; att fastigheten inte varit försäkrad är av ringa (liten) betydelse. Dessutom säger tilläggsavtalet att det är fastighetsägaren som ska stå för försäkring.

14:05, 16 December 2016

Jenny Norberg: Ismo Salmi: det handlar om att kommunen vill bli av med en hyresgäst man inte vill ha.

14:09, 16 December 2016

Jenny Norberg: Kommunen har gått in i detta med öppna ögon och försäkringsfrågan har varit en bifråga. Kommunen har köpt fastigheten i maj 2013 men brydde sig inte om att undersöka om fastigheten kunde försäkras förrän i september 2015, säger HA:s advokat.

14:13, 16 December 2016

Jenny Norberg: Det är inte tänkt att hyreslagen ska användas på det här sättet, att bli av med en hyresgäst man inte vill ha, avslutar Ismo Salmi.

14:17, 16 December 2016

Jenny Norberg: Kommunens ombud Jonas Nilsson tar över ordet.

14:18, 16 December 2016

Jenny Norberg: Nu ber rätten om kostnadsuträkningar

14:20, 16 December 2016

Jenny Norberg: Vinner inte kommunen det här målet så är detta något kommunen behöver ta hänsyn till under lång tid - kanske 10 år om hyreskontraktet med Solstadens motorsport skulle förlängas, sa Jonas Nilsson. Kontraktet går ut 2021 men kan förlängas i fem år.

14:22, 16 December 2016

Jenny Norberg: Rätten diskuterar ersättningen med advokaterna.

14:25, 16 December 2016

Jenny Norberg: Förhandlingen avslutas. Dom kommer om 4 veckor, 18 januari klockan 11.

14:27, 16 December 2016

Jenny Norberg: Tack alla ni som följt vår rapportering och även ni som ställt frågor! Hoppas att ni är nöjda med oss. Kan redan nu puffa för att vi kommer att köra en liknande rapportering på måndag, då rättegången mellan Zlatan Ibrahimovic och idrottsprofilen Ulf Karlsson ska avgöras i tingsrätten i Karlstad. Den förhandlingen gäller förtal efter att Ibrahimovic stämt Karlsson efter dennes uttalanden om dopning.

14:30, 16 December 2016

Jenny Norberg: Rapporteringen avslutas.

14:31, 16 December 2016

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".