Algblommningen livsfarlig för djuren

Betande djur kan bli allvarligt sjuka eller dö om de dricker eller vistas i vatten som drabbats av blågrön algblomning. Det varnar nu djurskyddsmyndigheten för i ett pressmeddelande.

Den kraftiga algblomningen i år har främst drabbat Östersjön, men även Mälaren, Vänern och andra insjöar har drabbats av de blågröna algerna.

När djur förgiftats av algblomning kan de visa symptom som t.ex. ansträngd andning, rörelsestörningar och problem att resa sig. Än så länge har man inte fått in några fall av förgiftning.

Orsaken till den ökande algblomningen är gynnsamma vind- och temperaturförhållanden för blågröna alger. För vänerns del så är är så länge områden kring vänersborg som drabbats. Det finns risk att algtillväxten kan vara riklig fram till och med slutet av augusti-september.