Fribadarna ska demonstrera - nakna

Striden om fribadet vid Skutberget går vidare. Enligt ett beslut taget av fritidsnämnden i Karlstad kommun skulle fribadet vid Skutberget avvecklats den 1:a juli i år. Men nakenbadandet fortsätter.

Gert Andersson är en av dom som fortsätter att lämna badbyxorna hemma. Han berättar att han och de andra fribadarna har slutit sig samman i föreningen Skutbergets fribadsvänner och att de har samlat ihop mellan 500 och 600 namnunderskrifter. Namnunderskrifterna ska överlämnas till kommunen på ett möte senare i sommar där föreningen även kommer ge förslag på hur man kan plantera granhäckar intill badet. 

Om kommunen inte går med på deras krav kommer fribadarna ordna en demonstration på Skutbergets klippor där de kommer att demonstera nakna.