Inte miljövänligt att tvätta bilen hemma

Att tvätta bilen på garageuppfarten är vanligt i sommartider, men då rinner orenat vatten ut i våra vattendrag eller dagvattenbrunnar, något som Naturvårdsverket vill att vi ska undvika.

42 procent av Sveriges kommuner, varav flera värmländska, tillåter biltvätt utomhus. Detta trots att Naturvårdsverket vill att kommunerna verkar för att bilar bara ska tvättas på anläggningar som renar vattnet efteråt. Det visar en ny undersökning som Statoil genomfört.

Endast i 6 procent av landets kommuner är det inte tillåtet att tvätta bilen utomhus. I övriga, 52 procent, är det tillåtet men med vissa restriktioner. 184 kommuner deltog i undersökningen. Exempelvis Karlstad och Torsby kommun tillåter bilvätt utomhus men då ska den som tvättar sin bil hemma också följa dom lagar och bestämmelser som finns kring tvättandet av bilar.

Det mest miljövänliga tvättalternativet är att tvätta bilen i en anläggning där vattnet renas innan det skickas vidare. Bland annat filtreras då oljerester bort. Varje år tvättas elva miljoner bilar i automatiska biltvättar på bensinstationer eller på olika typer av tvätta-själv-anläggningar. Men fortfarande sker uppskattningsvis två av tre tvättar av personbilar utomhus och utanför etablerade anläggningar.