Få getingar hittills i sommar

Försommaren 2005 har varit ovanligt getingfri. Stefan Holmsten, skadedjurstekniker i Örebro, har haft få getingbon att sanera.