Bra år för Bergvik

Det går bra för köpcentrat Bergvik utanför Karlstad. Besöksantalet ökar och årets omsättning väntas nå 2,1 miljarder kronor.

Handeln har ökat med 9% och prognosen för 2005 pekar mot en årsomsättning på 2,1 miljarder kronor. Köpcentret har också haft fler besökare i år, 8% fler besökare innebär att nästan 650 000 personer besöker köpcentret ute på Bergvik varje månad. Det är den så kallade shoppingdelen med bland annat klädaffärer som står för den största delen av den ökade omsättningen - 18% högre omsätting har man haft där hittills i år.

Och det är inte bara ute på Bergvik som handeln går bra, för trots att det går så bra på ute Bergvik har det inte inneburit att övriga handlare i länet tappat kunder. Det säger Eva-Lena Weinstock, informatör på centrumledningen Bergvik.