Lite vatten tappas ur Vänern

Vattenfall tappar minimalt med vatten ur vänern i sommar, för att Vänern ska behålla den normala vatten nivån.