Stoppat mastbygge

3-G mastbygget som påbörjats i Gunnarstorp utanför Arvika stoppas nu av Länsrätten.

En grupp närboende har överklagat mastbygget via Miljöcentrums Björn Gillberg, de vill att masten placeras längre ifrån bebyggelsen. I överklagan hävdas att byggnaden inte påbörjades inom de två åren som följde efter byggnadslovsbeslutet, vilket innebär att byggnadslovet inte längre är giltigt. Bygglov gavs av byggnadsnämnden den 9 april 2003 men bygget startade inte förrän den 20 juni i år.

Nu har länsrätten beslutat att tillfälligt stoppa bygget medan de behandlar ärendet.