Vinstlyft för Akzo Nobel

Det går bra för Akzo Nobel med verksamhet i bland annat Skoghall och Kristinehamn.

Kemi-och läkemedelsföretaget ökade nettovinsten till 1,7 miljarder kronor under andra kvartalet, det är ett vinstlyft med 22 procent jämfört med samma tid i fjol. För hela 2005 tros vinsten bli ungefär som förra årets 7,3 miljarder.