Magbesvär är inte arbetsskada

Kammarrätten river upp beslutet att klassa magbesvär som arbetsskada p g a stress - det kostar en Hagforsbo i 60-års-åldern livränta från arbetsskadeförsäkringen.

Länsrätten hade tidigare kommit fram till att skadlig stress på jobbet orsakat bukbesvären - men Försäkringskassan överklagade. Kammarrätten håller med kassan, som haft linjen att stressen på mannens arbete inte varit extrem och knappast kan ha orsakat de bestående magproblemen.