Svårt att locka präster till Värmland

Radio Värmland har tidigare berättat om svårigheten att rekrytera präster till de värmländska församlingarna. Enligt stiftets beräkningar kommer vakanser kvarstå åtminstone till år 2008.  Men trots att det är ont om präster i dag så är det populärt att studera till präst å prästkandidaterna står på kö för att få jobba i Värmland.