Bofors överklagar hemligstämpling

Bofors Defence är missnöjd med att ett patent blivit hemligstämplat och överklagar beslutet till regeringen.

Bofors pekar på det omöjliga med att kunna sälja produkten om företaget inte får tala om den. Det är Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar som tagit beslutet om att hemligstämpla uppfinningen. Ett patent hemligstämplas när uppfinningen anses vara en fara för rikets säkerhet om någon annan än Försvarsdepartementet får vetskap om dess innehåll. Varje år hemligstämplas mellan 30 och 40 patent, men det är mycket ovanligt att hemligstämplingar överklagas.