Allt lägre grundvatten i sommartorkan

Grundvattennivåerna har sjunkit med mellan 20 och 50 centimeter under den senaste månaden i stort sett hela landet.

Det här är något mer än normalt för årstiden, enligt Sveriges geologiska undersökning SGU, som ändå bedömer att grundvattensituationen är tillfredsställande i stora delar av landet. Men i exempelvis norra Värmland är grundvattennivån under det normala och där bör den med privat brunn vara försiktig med vattenförbrukningen.