Fredsmonumentet i Morokulien krackelerar

1:06 min

Fredsmonumentet i Morokulien är över 100 år har skador och måste genomgå en omfattande renovering. Men idag finns det ingen som vill betala för arbetet.

Fredsmonumentet ägs av både norska Eidskogs kommun och Eda kommun. Varken riksantikvarien eller länsstyrelsen vill betala och nu vänder man sig till utrikesnämnderna i både Norge och Sverige för att få finansiering. Skulle det inte gå så kommer man att gå vidare till Nobelstiftelsen. 

Det var 1910 som man beslöt att vid den Nordiska Fredskongressen i Stockholm att samla in medel för att bygga ett fredsmonument på gränsen mellan Sverige och Norge, till minne av den 100-åriga freden mellan länderna.

Morokulien ligger mitt på gränsen mellan Sverige och Norge, i Eda kommun och norska Eidskogs kommun. Platsen valdes bland annat eftersom man kan se monumentet från både vägen och järnvägen. Det 18 meter höga monumentet invigdes den 16 augusti 1914, då 12 000 människor deltog.

-Renoveringen är en nationell angelägenhet både för Sverige och Norge, säger kommunalrådet i Eda Hans Nilsson.

Mer om Morokulien

Morokulien är ett gränsområde mellan Sverige och Norge. Informellt kallas det för en mikrostat och det är vid varje gränshörn som olika sorters markeringar står utställda. Området är 6 hektar stort.

Det var Lennart Hyland och Randi Kolstad som lanserade namnet Morokulien 1959 i radioprogrammet ”Över alla gränser”. Det var en stor lyssnar succé med 5 miljoner lyssnare.

Namnet Morokulien kommer från det norska ordet moro och det svenska ordet kul som har samma betydelse. Läser man ut det blir det alltså Moro-kul-i-en. Ett namn som kom från Bertil Perrolf.

Morokulien är alltså en utnämnd mikrostat som erkändes av Tage Erlander och Einar Gerhardsen på premiärkvällen av programmet den 3 oktober 1959. De utsåg också Lennart Hyland till stadschef.

Källa: Upplev Eda