Kyrkorna i Värmland lockar många konvertiter efter flyktingvågen

11 min

Sen den stora flyktingvågen 2015 får kyrkor runt om i Värmland ta hand om allt fler asylsökande muslimer som vill konvertera till kristendomen. Men det är långt ifrån alla konvertiter som får stanna i Sverige.

Pastor Bengt Sjöberg i Filipstad har under 20 år hjälpt uppemot 50 asylsökande som konverterat under sin asylprocess. Och enligt honom har antalet konvertiter ökat betydligt de senaste åren.

- Man ser i många kyrkor att det är en ny publik och det är ofta iranier och afghaner. De tillför mycket, för många av våra ungdomar har ju flyttat till storstäderna och här kommer det 20-åringar som sjunger och hjälper till i gudstjänsterna. Det blir nytt liv! Berättar Bengt Sjöberg.

Men att nyanlända konverterar under asylprocessen är inte bara en dans på rosor. Religionstillhörighet är visserligen ett giltigt asylskäl om man kommer från ett land där sharia-lagstiftning råder. Men en vägledande dom i Migrationsöverdomstolen säger att Migrationsverket ska bedöma om asylsökande som konverterat i Sverige har en genuin tro. Detta för att säkerställa att personen inte konverterat för att skaffa sig ett asylskäl. Och det är inte alla som lyckas övertyga Migrationsverket i kristendomskunskap.

- Jag har kontakt med några som varit i den situationen, och när de kommer till Afghanistan så söker de sig till ett annat land så fort som möjligt för de vet att det är farligt i hemlandet. Hela samhället vilar ju på den islamska tron och om någon lämnar den inrutade gemenskapen så vanäras hela släkten, säger Bengt Sjöberg.

Är det då lämpligt att kyrkorna döper asylsökande som inte fått uppehållstillstånd?

- Vi har ju religionsfrihet i Sverige och vi kan inte vara domare, utan en kyrka är öppen för alla människor.

Varför tror du de lockas av kristendomen?

- När det gäller afghaner vet jag det väldigt väl, för de flesta som kommer är hazarer och shia-muslimer och i deras hemland ser man ner på dem som lägre stående. De har en tro på Gud, men de är besvikna på Islam.

En av de konvertiter som Bengt Sjöberg försökt hjälpa är 21-årige Ali Ahmad från Afghanistan. Han har varit aktiv församlingsmedlem i två år i Korsskyrkan i Filipstad, men sitter nu i flyktingförvaret, inlåst i väntan på tvångsutvisning. Detta eftersom Migrationsverkets jurister inte bedömer att hans tro är äkta:

- Det smärtar mig väldigt och det jag reagerar mest på är att de inte lyssnar på oss. Över 30 församlingsmedlemmar och vi själavårdare och pastorer vittnade om Ali. Men de gjorde bara sin egen bedömning, säger Bengt Sjöberg.

Ali själv säger att han riskerar sitt liv om han utvisas till Afghanistan:

Hundra procent att de dödar mig, på en gång. Alla vet att jag har konverterat till kristendomen. Min familj är jättearga på mig. Jag vet inte vad jag ska göra "