Få hotell är brandcertifierade

1:03 min

Några fåtal hotell har genomfört brandskyddsföreningens brandskyddscertifiering i Värmland.

 – En brand på ett hotell är en av de största säkerhetsriskerna som vi har och det som får allra störst konsekvenser, säger Anna Nilsson, hotelldirektör på Scandic City i Karlstad.

För att bli certifierad måste ett hotell följa ett antal riktlinjer från Brandskyddsföreningen om personalutbildning, släckningsutrustning och byggnadsteknik. Detta utöver de redan existerande lagkraven, vilket årligen kontrolleras av Brandskyddsföreningen.

– Vi utbildar personalen både i att förebygga brand men också att hantera situationen om en brand skulle uppstå.

Varför har inte de andra hotellen gjort det här?

– Jag har svårt att svara på hur de andra hotellkedjorna resonerar, jag vet att de jobbar med säkerhetsarbete absolut. Men vi valde den här vägen för att det är enkelt att kommunicera. Det är enkelt att i ett så stort företag som vårt säkerställa att alla hotellen gör allt de bara kan.