Karlstads kommun: Undvik att bada i Sundstatjärn

Karlstads kommun avråder från bad i Sundstatjärn då tendenser till algblommning har observerats.

Enligt Bengt Jonsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör på miljöförvaltningen, bör man vara extra försiktig med att låta barn och hundar bada i Sundstatjärn.

Hur länge rekommendationen kommer gälla är oklart då väder och vind snabbt kan ändra mängden alger. För att vara på säkra sidan bör man låta bli att bada när vattnet är uppenbart grumligt eller färgat av ansamlingar av alger.