Hyvling av tjänster istället för uppsägningar blir vanligare

1:15 min

Det har blivit vanligare att arbetsgivare vid personalneddragningar använder sig av "hyvling". Istället för att hela tjänster tas bort så behåller arbetsgivaren personalen men minskar de anställdas tjänster i tid.

Kent Jansson är förtroendevald för Handels fackförening i Värmland och tycker att det nya avtalet rättar till en del.

– Vi agerar mot hyvling och fick in lite mer om vad som gäller i det nya avtalet i våras. Bland annat har vi fått inskrivet att det ska vara en uppsägningstid även när det gäller hyvling.

I Arbetsdomstolens dom från november där Handelsanställdas förbund drivit en fråga om hyvling till arbetsdomstolen, ges arbetsgivaren rätt att genom en omreglering av anställningsvillkoren minska en anställds sysselsättningsgrad.

AD skriver också att om det inte skulle bli en överenskommelse mellan parterna så kan arbetsgivaren frigöra sig från anställningsavtalet genom uppsägning.

– Det här kommer inte att avta. Det är en lagändring som behövs om det ska ändras. Själv har jag fått gå ner 25 procent i tjänst vid en hyvling nu på Coop Bergvik, berättar Kent Jansson.

– Det blir kännbart, så är det.

Laila Larsson som även hon jobbar på Coop Bergvik i Karlstad har också fått sin tjänst hyvlad och känner ett obehag över detta.

– Det känns inte bra. De tar ju även på pensionen, säger Laila Larsson.