Socialministern vill att fler självmord ska utredas

Omkring 40 personer tar varje år sina liva i Värmland. Efter Suicied Zeros debattartikel säger sig socialminister Annika Strandhäll vara villig att få till en organisation så att fler självmord kan utredas.

I hela riket tar varje år cirka 1500 personer sina liv vilket kan jämföras med omkring 260 personer som dör i trafiken.

Däremot får trafiksäkerhetsforskningen mycket större statligt anslag, drygt 100 miljoner kronor avsätts varje år till den forskningen medan forskningen kring det förebyggande arbetet som kan göras får tre miljoner kronor om året från staten, något som Suicied Zero kritiserade i sin debattartikel. 

– Vi behöver på alla sätt arbeta för att få ner antalet självmord. Jag hör också att det finns ett intresse från många kommuner att delta, säger Strandhäll.

Hon tycker att självmordsfrågan behöver tas på större allvar.

– Regeringen har höjt ambitionsnivån, dels har vi lagt ett tydligt uppdrag på Folkhälsomyndigheten att samordna arbetet runt suicid och prevention sedan i år. Dels har vi från och med i år stärkt upp resurserna till de frivilligorganisationer som arbetar för att förebygga suicid. Vi lägger nu 15 miljoner i år, det är en ganska radikal förbättring, säger hon.

Strandhäll lyfter fram att självmord och psykisk ohälsa i dag är stigmatiserande, och att vi behöver prata mer om det och våga fråga varandra hur vi mår. Just den typen av frågor skulle kunna bli aktuella för en nationell kampanj på området.

– Det är kanske just det som jag tycker är viktigt med den tanken, säger hon.

Strandhäll lovar inte några nya pengar, men nämner de satsningar som indirekt kan motverka självmord, exempelvis på skolhälsovården och till ungdomsmottagningar. Folkhälsomyndigheten ska också årligen sammanställa vad som görs på området och rapportera till socialdepartementet.

– Vi kommer att få en annan överblick, vilket förhoppningsvis innebär att vi också kommer att se resultat.