Mer måste satsas för att förebygga självmord

3:17 min

Varje år tar 1500 människor sina liv, nu vill den ideella organisationen Suicide Zero att staten tar ett större ansvar för att hjälpa dem och att se till att det förebyggande arbetet förstärks.

I en debattartikel i DN skriver den ideella organisationen Suicide Zero att de vill förstärka arbetet kring suicidprevention. De hänvisar till att forskningsanslagen till trafiksäkerheten är på drygt 100 miljoner kronor medan forskningsanslagen till suicidprevention är på tre miljoner.  

– Det är en skev fördelningen men vi är inte emot att det satsas på trafiksäkerheten. Men när man satte upp nollvisionen för självmord så missade man att utse en ansvarig person och myndighet, säger Marie Niljung på Suicide Zero i Karlstad.  

När det kommer till forskning kring suicidprevention så menar Marie Niljung att det är viktigt att fokusera på hur samhället bäst kan förebygga en självmordshandling.

– Vi ska göra det säkert för vi vet att självmord är en impulshandling, säger Marie Niljung. Sen handlar det om kunskap, vi måste öka kunskapen på alla nivåer. Detta är inte bara en fråga för vården.

Idag ligger en stor del av arbetet kring självmord på frivilliga organisationer som till exempel Suicide Zero. Marie Niljung tycker inte att det är rimligt att så många idag arbetar med frågan helt utan ersättning och att verksamheterna måste få resurser.

– De utlovar nu att det ska komma mer resurser och de måste gå till att organisationer får möjlighet att anställa personal och att kommuner och landsting får möjlighet att anställa fler som arbetar aktivt med frågan, säger Marie Niljung.  

När det kommer till suicidprevention så är en viktig del att hjälpa dem som försökt till sitt liv att komma tillbaka. Suicide Zero vill att det öppnas ett kriscentrum i varje landsting dit personer som har försökt ta sitt liv eller personer som har mist någon kan vända sig. De vårdinrättningar som finns idag menar de inte är tillräckliga.

– Det finns ingen mottagning som är bra på att bemöta någon som har försökt ta sitt liv eller som har mist någon, säger Marie Niljung.  

Socialminister Annica Strandhäll (S) har svarat och säger att hon tycker att frågan är viktigt och att det behöver satsas på en nationell kampanj för att få upp medvetenheten och kunskapen kring självmord. Något som Marie Niljung välkomnar. 

– Vi har ju strokekampanjer där vi lär oss se olika tecken på en stroke, på samma sätt kan vi göra här. Hur gör vi när vi ser att en människa mår dåligt? För vi kan alla göra skillnad genom att uppmärksamma och våga fråga.