Karlstad kommun: Handlingsplan mot hedersförtryck

4:00 min

Krafttag utlovades i en gemensam debattartikel av Per-Inge Lidén (MP) och Niklas Wikström (L) mot det växande hedersförtrycket i Värmland. Det har snart gått ett år sedan debattartikeln och vad man har kommit fram till är en handlingsplan.

Handlingsplanen ska antas i höst och riktlinjerna i planen ska vara ett verktyg i arbetet för Karlstads kommuns tjänstemän och andra anställda. Kommunalrådet Per-Inge Lidén vill att så många som möjligt ska använda handlingsplanen. 

– Jag tror att det är viktigt att alla tränas i att se var det kan finnas hedersrelaterat våld, säger Per-Inge Lidén.

Per-Inge är även ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden och tar beslut om ett barn ska flyttas från sin familj och placeras på hemlig ort. 

Tror du att föräldrar behöver mer kunskap om vad deras barn har för rättigheter istället för att familjer ska splittras?

– Absolut, för det är en oerhörd tragik när en familj behöver splittras på det sättet. Och det här är väldigt viktiga frågor att ta upp och diskutera.

Som förälder tycker Per-Inge Lidén, själv att det kan vara svårt att veta hur man ska sätta gränser.

– Hur ger man frihet på ett lagom sätt och det är klart att det är svårare när man kommer från en annan kultur och kommer till Sverige, säger Per-Inge Lidén.

 Alla barn har rätt till frihet och trygghet.

Har ni samtal med föräldrar och då inte bara asylsökande utan med dem som bott här under en längre tid?

– Ja det förs samtal men när socialnämnden kommer in är det främst samtal med nyanlända, det är de som vi når och som vi kan diskutera med. Vi kan inte gå ut bredare än så. Det finns föreningar som arbetar med föräldrautbildning som vi stödjer ekonomiskt men det är inget obligatorium. 

Om det behövs en specifik lagstiftning för att motverka hedersrelaterat våld är Per-Inge Lidén osäker på eller om det behövs en lagstiftning som rör alla barns rätt till frihet och en god uppväxt.

Vad talar emot en lagstiftning?

– Det är väl att alla barn har rätt till frihet och trygghet och att det är svårt att urskilja en grupp från en annan. Lagstiftningen, rent generellt behöver vara skriven ganska allmänt och utifrån den så kan man kunna lagföra människor som bryter mot barns rättigheter, säger Per-Inge Lidén