Filmläger för tjejer

2:10 min

Att det finns för få tjejer i filmbranschen är något som den ideella förening, Lynx Studios vill råda bot på med filmläger för tjejer.

Tidigare har Lynx Studios har arrangerat filmläger för tjejer i Umeå. Isabel Lindström är regissör och lägerledare för filmlägret i Ransäter. 

– Nu var det dags att det kommer till Värmland och det är en satsning från vår sida att det här lägret ska sprida sig och finnas i många av Sveriges län i framtiden.

Lynx Studios är ett feministiskt filmkollektiv av och med verksamma kvinnliga filmarbetare. Kollektivet startade för snart tre och ett halvt år sedan och var från första början Umeåbaserat. Sedan starten har det vuxit och spridit sig och inkluderar nu filmarbetare från hela Sverige.

Isabel Lindström tror att man behöver lösa den snedfördelning som finns i branschen med att uppmuntra tjejer:

– Jag tror att vi behöver peppa, stärka och främja filmskapandet hos unga tjejer och kvinnor och ge dem bidrag och stöd och möjlighet att få visa sin filmer på festivaler och i TV-rutan, säger Isabel. 

Vad är det ni vill lära tjejerna som är med?

– Under veckan lär de sig allt från att manus och regi till foto och redigering för att de sedan ska känna stor lust till att skapa egna filmer, berättar Isabel Lindström.

Lägret har haft många sökande till och med från andra län men man har valt att att satsa först och främst på tjejer i från Värmland då Region Värmland samt kommunerna Kil, Forshaga och Munkfors gått in med ekonomiskt stöd.