SD slutspurtar med namninsamling mot moskén

1:10 min

I augusti går tidsfristen ut för SD att lämna in sin namninsamling. Enligt Runar Filper har man redan tillräckligt med namn för att kräva en folkomröstning.

Den här veckan samlar partiet in namn för att få till en folkomröstning för att hejda bygget. Även om man lyckas få in det antal namn som krävs är det osäkert huruvida kommunfullmäktige kommer att säga ja till en folkomröstning.

Ett tiotal partimedlemmar är nu ute och samlar namn med distriktsordförande för Sverigedemokraterna i Värmland Runar Filper i spetsen. Och det man skriver under på är att man vill ha en folkomröstning gällande detaljplanen Rud 2:1 samlingslokal för moské. 

Skulle ni haft samma inställning om det var en detaljplan för ett annat område?

–  Det beror på, det är svårt att säga. I det här sammanhanget tycker vi att placeringen är olämplig vilket också Moderaterna och Kristdemokraterna har tyckt från första början.

– Vi är generellt emot placeringen av en moské oavsett var i Karlstad den skulle ligga, säger Runar Filper.

Att säga nej till en moské i Karlstad är inte detsamma som att vara emot religionsfrihet, tycker Runar Fliper

– Precis som vilken förening som helst, så har man möjlighet att hyra lokaler och ha sina sammankomster i. Det är ju inte så att alla föreningar, uppför en byggnad för att ha sina sammankomster i, säger Runar Fliper distriktsordförande för Sverigedemokraterna i Värmland.

För att få igenom en folkomröstning krävs att tio procent av de röstberättigade i kommunen uttryckligen önskar det och att en tredjedel av ledamöterna i kommunfullmäktige röstar för en folkomröstning.